Vizitky, letáky,

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


„Prevádzkovať biznis bez reklamy je ako žmurkať na dievča v tme. Vy síce viete, čo robíte, ale okrem Vás to nikto netuší.“
Steuart Henderson Britt

reklama začínajúcej firmy


Aká by mala byť úspešná reklama firmy?


zaujímava - aby si ju zákazníci všimli

zapamätateľná - aby si ju zákazník pamätal

efektívna - aby pomer medzi investovanými a získanými peniazmi bol čo najlepšíSpôsoby Reklamy firmy


1: zaujímavý názov, vizitky, logo, Corporate Identity
2: internet, e-mail, tlačová reklama (prospekty, letáky, vonkajšie alebo vnútorné bilboardy), telefón, SMS
3: televízia, rozhlas, rôzne multimediálne prezentácie


Reklama firmy


Ciele Reklamy Firmy

  • Tvorba Vašej značky (firmy alebo produktu)

  • Zvýšenie predaja zlepšenie Vašej finačnej situácie

  • Vytváranie pozitívneho image firmy

  • Zvýšenie možnosti distribúcie


Sme mladí kreatívny tím, ktorého klient je podnikateľ pre kompletnú správu jeho kampane s cielením na efektívnu internetovú propagáciu.


Výsledky naších projektov sú:

- v prvom rade množstvo spokojných klientov... Cestovináreň QSC, Powel AntiCa s.r.o., Restap, DiaboloRex, EXIM

- rýchla návratnosť vložených prostriedkoch - zameriavame sa na efektívne riadenie reklamy firmy,
takže návratnosť vložených finančných prostriedkov je pre nás priorita! Prezentujeme Vašu firmu s našími vlastnými vedomosťami, skúsenosťami, úsilím a rozpočtom tak, akoby sme prezentovali našu vlastnú firmu.

- úspešné a efektívne reklamné kampane firiem, ktoré priniesli množstvo nových klientov a príležitostí
!"Ak by som mal posledných päť dolárov, tak tri z nich investujem do reklamy."

Henry Ford   


Vo všeobecnosti chápeme reklamu firmy ako prezentovanie sa firmy navonok
.

Čo urobiť preto aby reklama Vašej firmy bola úspešná?

kontaktujte n\'e1s...

Spoločne s vývojom fenoménu internet môžeme v tejto dobe deliť reklamu firmy na:,

  • on-line (akýmkoľvek spôsobom podporovanú práve na internete)

Internetová stránka, E-shop, Internetová reklama (PPC, Etarget, bannerová, PR články....), Reklama v sociálnych skupinách (Facebook, Twitter, Pokec,...), E-mail marketing, a ďalšie ktoré sú zároveň ešte vo vývoji


  • off-line (tradičnú - bez prenosu prostredníctvom internetu)

vizitky, pečiatky, označenie firmy, svetelná reklama, letáky, distribúcia marketingových materiálov, katalógy, reklama na aute, bilboardová reklama,


Samozrejme stále je potrebné optimalizovať vzájomné spolupôsobenie týchto druhov reklamných nositeľov.

Na možnosti reklamy je dobré myslieť už pri samotných začiatkoch podnikania...
výberom vhodného mena firmy
výberom správnej domény pre prezentáciu
tvorbou CI - zladeného vystupovania a prezentáciu firmy navonok

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky